Jakub David

Jakub David je podnikatel z Mikulova a jednatel firmy DAVID Solutions, s.r.o., Společnost se zabývá poskytováním servisu v oblasti brusiva, nástrojů a nářadí pro klienty z různých oborů. Tu před více než 20 lety založil jeho otec, který byl uznávaným odborníkem v oboru. Od dětství se tak zapojoval do chodu firmy a podílel se na jejím rozvoji a nyní stojí v jejím čele. Firmě se dařilo dobře, ale s pandemií přišla výzva, která pobízí k transformaci. Jaké příležitosti tento obor přináší a jaká je další vize jeho firmy, do které by rád přizval partnera, vám poví Jakub David!

Jakub David

Jakub David je podnikatel z Mikulova a jednatel firmy DAVID Solutions, s.r.o., Společnost se zabývá poskytováním servisu v oblasti brusiva, nástrojů a nářadí pro klienty z různých oborů. Tu před více než 20 lety založil jeho otec, který byl uznávaným odborníkem v oboru. Od dětství se tak zapojoval do chodu firmy a podílel se na jejím rozvoji a nyní stojí v jejím čele. Firmě se dařilo dobře, ale s pandemií přišla výzva, která pobízí k transformaci. Jaké příležitosti tento obor přináší a jaká je další vize jeho firmy, do které by rád přizval partnera, vám poví Jakub David!