PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ V KLUBU KAVALÍRŮ

Děkujeme za odeslání, očekávejte e-mail s podklady pro platbu.

Klub kavalírů je založen na hodnotách vyjadřujících vyšší společenský účel. To abychom vymezili, kým jsme a do velké míry určili i složení a chování lidí v této organizaci. Touto přihláškou tedy nevzniká automatický nárok na přijetí potenciálního zájemce do klubu.