klub-kavaliru-FHD (kopie).jpg

Od roku 2015 stojíme při vás v nejdůležitějších momentech vašeho života. V oblečení totiž spatřujeme mnohem více, než pouhé oblečení... Má magickou schopnost propůjčit emoce, které v danou chvíli potřebujete cítit či vzbuzovat. Neboť kdo se skvěle cítí, má postoj vítěze. Avšak to hlavní vítězství spočívá v bitvě se sebou samým…

K založení Klubu kavalírů nás přivedla odpověď na otázku, jak být ještě více nápomocní na vaší cestě. Tou skutečnou motivací je dávat to nejlepší ze sebe ve prospěch druhým. To nás přivedlo k rozhodnutí vytvořit prostředí, které bude jednotlivcům pomáhat co nejlépe využít svůj potenciál a společnostem napomoci k jejich pozitivnímu vývoji… 

Proto je Klub kavalírů je založen na hodnotách vyjadřujících vyšší společenský účel. Určují co je třeba dělat, oceňovat a k čemu směřovat. Tyto hodnoty vymezují rámec, kým jsme a do velké míry určují i složení a chování lidí v organizaci. Představují něco, o co stojí usilovat a co dává našemu uskupení smysl.

 

Jejich následování by každému jednotlivci mělo přinášet uspokojení a společnosti morální vzor. Protože změna společnosti začíná u každého z nás…

 

KODEX KLUBU KAVALÍRŮ

I. POKORA

Vycházíme z názoru, že celý svět byl stvořen proto, aby sloužil nám a my jsme se narodili, abychom sloužili celému světu. Snažíme se vyvléct z pout stereotypu a navzdory lidské neochotě ke změnám, děláme krok v před. Neboť věříme, že lidé, kteří svůj talent rozvinuli hlavně pro pomoc těm, kteří jsou méně šťastní, naleznou úspěch. 

II. RADOST

Vážíme si sebe sama a překonáváme stereotypy negativního pocitového naladění. Měníme tím tak svůj osud k lepšímu. Jsme si totiž vědomi, že se svět chová jako ozvěna, a tedy co do něj svými vnitřními prožitky, pocity a skutky vyšleme, to se nám v jednání lidí zase vrátí. A tak se snažíme být bdělí a radost nalézat i ve všedních okamžicích každého dne.

III. STATEČNOST

Věříme, že cestou k uznání si musíme projít nejdříve oceněním své vlastní hodnoty. Neboť bez úcty k sobě samému vzniká velká závislost na ostatních. Posilujeme tak důvěru v sebe sama bez závislosti na kladné odezvě okolí. Sílu získáváme z překážek, které překonáme.

IV. ŠLECHETNOST

Řídíme se krédem, že v životě můžeme získat vše, co chceme, budeme-li pomáhat druhým lidem, aby získali to, co chtějí oni. A tak, chceme-li zvýšit kvalitu a kvantitu svých odměn, musíme v první řadě zvýšit kvalitu a kvantitu svých příspěvků. Naše životní odměna vždy byla, je a bude přímo úměrná hodnotě služeb, které poskytujeme jiným.

V. SPRAVEDLNOST

Vyznáváme přesvědčení, že spravedlnost hledí, aby každému bylo dáno, co mu patří. Vždyť příroda nikomu nestraní a vše dobré i zlé se počítá. Proto nepomlouváme druhého, když se mu zrovna daří nebo když má více odvahy následovat své srdce. Odsuzováním ostatních započínáme destrukci v našem životě. A tak vždy mluvíme pravdu a přejeme ostatním jejich štěstí.

VI. MOUDROST

Nepovažujeme se za míček, s nímž si pohrávají vnější síly. Ctíme moudrost, neboť ta je světlem osvobození. Učíme se vnímat podněty své duše a naplňovat její potřeby ve formě inspirace a intuice. Učíme se tak lépe chápat motivy svého jednání a tím i získáváme větší schopnost utvářet si příznivější budoucnost.

VII. JEDNOTA

Jsme opatrní při řešení témat, která nás s ostatními rozdělují a vždy se nejprve snažíme hledat to, co nás s ostatními spojuje. Nezahajujeme tak zbytečné spory rozdělováním na “my” a “oni”, neboť nemáme potřebu se stavět do role oběti, či nějakou hledat jen proto, abychom si ulevili. Vůči čemu se vymezujeme, to ztrácíme schopnost využívat.

DSC00285.jpg

V duchu těchto hodnot se spojujeme, abychom sdíleli své zkušenosti a navzájem si pomáhali s rozvojem - ať už sebe nebo svého podnikání.

 

Součástí přijetí do Klubu kavalírů získáváte klubový odznak. 
 

Nechť je manifestem Vaší sounáležitosti s kavalírskými hodnotami.

CHCETE SE TAKÉ PŘIPOJIT KE KOMUNITĚ KAVALÍRŮ?

Vyplňte přihlášku a my vás budeme kontaktovat.

Pokud máte dotazy, můžete napsat na e-mail petr.soler@cavalier.cz nebo zavolat na 724 241 524‬.