klub-kavaliru-FHD (kopie).jpg

KODEX KLUBU KAVALÍRŮ

Klub kavalírů je založen na hodnotách vyjadřujících vyšší společenský účel. Určují co je třeba dělat, oceňovat a k čemu směřovat.

 

Tyto hodnoty vymezují rámec, kým jsme a do velké míry určují i složení a chování lidí v organizaci. Představují něco, o co stojí usilovat a co dává našemu uskupení smysl.

 

Jejich následování by každému jednotlivci mělo přinášet uspokojení a společnosti morální vzor. Protože změna společnosti začíná u každého z nás…

I. POKORA

Vycházíme z názoru, že celý svět byl stvořen proto, aby sloužil nám a my jsme se narodili, abychom sloužili celému světu. Snažíme se vyvléct z pout stereotypu a navzdory lidské neochotě ke změnám, děláme krok v před. Neboť věříme, že lidé, kteří svůj talent rozvinuli hlavně pro pomoc těm, kteří jsou méně šťastní, naleznou úspěch. 

II. RADOST

Vážíme si sebe sama a překonáváme stereotypy negativního pocitového naladění. Měníme tím tak svůj osud k lepšímu. Jsme si totiž vědomi, že se svět chová jako ozvěna, a tedy co do něj svými vnitřními prožitky, pocity a skutky vyšleme, to se nám v jednání lidí zase vrátí. A tak se snažíme být bdělí a radost nalézat i ve všedních okamžicích každého dne.

III. STATEČNOST

Věříme, že cestou k uznání si musíme projít nejdříve oceněním své vlastní hodnoty. Neboť bez úcty k sobě samému vzniká velká závislost na ostatních. Posilujeme tak důvěru v sebe sama bez závislosti na kladné odezvě okolí. Sílu získáváme z překážek, které překonáme.

IV. ŠLECHETNOST

Řídíme se krédem, že v životě můžeme získat vše, co chceme, budeme-li pomáhat druhým lidem, aby získali to, co chtějí oni. A tak, chceme-li zvýšit kvalitu a kvantitu svých odměn, musíme v první řadě zvýšit kvalitu a kvantitu svých příspěvků. Naše životní odměna vždy byla, je a bude přímo úměrná hodnotě služeb, které poskytujeme jiným.

V. SPRAVEDLNOST

Vyznáváme přesvědčení, že spravedlnost hledí, aby každému bylo dáno, co mu patří. Vždyť příroda nikomu nestraní a vše dobré i zlé se počítá. Proto nepomlouváme druhého, když se mu zrovna daří nebo když má více odvahy následovat své srdce. Odsuzováním ostatních započínáme destrukci v našem životě. A tak vždy mluvíme pravdu a přejeme ostatním jejich štěstí.

VI. MOUDROST

Nepovažujeme se za míček, s nímž si pohrávají vnější síly. Ctíme moudrost, neboť ta je světlem osvobození. Učíme se vnímat podněty své duše a naplňovat její potřeby ve formě inspirace a intuice. Učíme se tak lépe chápat motivy svého jednání a tím i získáváme větší schopnost utvářet si příznivější budoucnost.

VII. JEDNOTA

Jsme opatrní při řešení témat, která nás s ostatními rozdělují a vždy se nejprve snažíme hledat to, co nás s ostatními spojuje. Nezahajujeme tak zbytečné spory rozdělováním na “my” a “oni”, neboť nemáme potřebu se stavět do role oběti, či nějakou hledat jen proto, abychom si ulevili. Vůči čemu se vymezujeme, to ztrácíme schopnost využívat.

V duchu těchto hodnot se spojujeme, abychom sdíleli své zkušenosti a navzájem si pomáhali s rozvojem - ať už sebe nebo svého podnikání.

 

Součástí přijetí do Klubu kavalírů získáváte klubový odznak. 
 

Nechť je manifestem Vaší sounáležitosti s kavalírskými hodnotami.

CHCETE SE TAKÉ PŘIPOJIT KE KOMUNITĚ KAVALÍRŮ?

Vyplňte přihlášku a my vás budeme kontaktovat.

Pokud máte dotazy, můžete napsat na e-mail petr.soler@cavalier.cz nebo zavolat na 724 241 524‬.

“Spojujeme se, abychom sdíleli své zkušenosti a navzájem si pomáhali s rozvojem svých jedinečných stránek osobnosti."