Jak zjistím, jaké výzvy se účastnit?

Pokuste se odpovědět na následující otázky u každého z témat hodnocením 1 - 5, kdy číslo 5 znamená velmi a naopak 1 znamená nejméně. Následně porovnejte své skóre u jednotlivých částí.

Výsledek testu vám napoví, na jakou oblast ve vašem životě se zaměřit.

Vyhodnocení testu

Skóre 28 - 35 bodů poukazuje na velmi dobře zvládnutou oblast.

Naopak skóre 7 - 14 bodů poukazuje na oblast slabou.

Skóre 15 - 27 představuje průměr, je však možné jej zlepšit.

Výčet výzev s oblastmi přímo souvisí a jako spojující prvek poslouží jejich pořadí a symbol.

Například pokud vám v testu vyšlo, že máte nejnižší skóre v druhé oblasti - vztahů a emocí, tak doporučení z toho plyne absolvovat druhou výzvu "Převezmi kontrolu".

otevrena-kniha.png